973 39 10 89 | fundacioviladot@gmail.com

La fundació

La Fundació Privada Guillem Viladot va ser creada el 4 de desembre de 2001 i figura registrada al protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1647. Els seus objectius són donar a conèixer i difondre les obres literàries en prosa i poesia de Guillem Viladot, ja es trobin publicades o que siguin publicades al futur. L’exposició de l’ obra artística de Guillem Viladot als edificis de “Lo Pardal”, el seu manteniment, ús, i conservació. L’organització d’estudis, seminaris, cursos, conferències, col·loquis, publicacions, exposicions i qualsevol altra activitat relativa a l’ obra de Guillem Viladot i també d’ altres manifestacions artístiques.
La Fundació es regeix per un patronat composat per:
 
President: Jordi Viladot i Pou.
Vicepresident:
 
Secretariat: Stel·la Viladot i Pou
 
Vocals:  President de la Diputació de Lleida
             Bernat Solé i Barril, Alcalde d’ Agramunt
             President/a del Consell Comarcal de l’ Urgell

             Regidor/a de Cultura, Ajuntament d' Agramunt
             Coordinador a Lleida dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat
             Director/a de l’ Institut d’ Estudis Ilerdencs
             Carme Comas i Viladot
             Santiago Comas i Viladot
             Carme Vidal i Huguet
             Maria Teresa Freixes i Mora
             Ramon Bernaus i Santacreu.
 
Gerent: Josep Miquel Garcia
 
Contacte: Fundació Privada Guillem Viladot. Plaça Pare Gras, 5 25310. Agramunt

 

-->