973 39 10 89 | fundacioviladot@gmail.com

GEN 1953


de Viladot a Bernat Vidal i Tomàs

15 de gener de 1953

Mesures paper 19’70 x 20’ 9 cm.  capçalera Guillermo Viladot Puig. Mecanoscrit

Viladot publica l’article “Vivencies d’un infant” Raixa 1953, p. 119, on inclou tres textos de Temps d´Estrena. La Font de teula, Les todes i Els lliris.

“Poetas espanyoles contemporaneos”. Editorial Gredos, Madrid, 1952.

Viladot publñica el seu primer article a Ciudad l’ any 1950. Vol. II, Q. X “Naturaleza, situación y origen de los Campos Eliseos”. Pag. 157.

L’ article resum de la conferencia va sortir a “Ciudad” Lerida, 1953, Vol. V cuadernos IV – V “Al habla con un gran poeta: Blai Bonet” i es tracta d’ una entrevista