973 39 10 89 | fundacioviladot@gmail.com

21 MAR
thumb

 

LA COL·LECCIÓ DE LA FUNDACIÓ GUILLEM VILADOT

Exposició del fons de la col·lecció de la Fundació Guillem Viladot, amb obres de Lluís Trepat, Josep Guinovart, Viladecans, Fina Miralles, Carme Riera, Xavier Canals, J.M. Calleja, Bartomeu Ferrando, Josep Iglésias del Marquet, V. Havel....