973 39 10 89 | fundacioviladot@gmail.com

01 MAR
thumb

 

DUES NOVES EDICIONS DE PEREJAUME

Dijous, 1 de març de 2018 a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Catalunya, Carrer de l’Hospital, 56. Barcelona, es presentaran les dues noves edicions de Perejaume, amb la presencia de l’ artista. Es tracta de: PEREJAUME. ELS LLIBRES, edició de la Fundació Guillem Viladot I «Perejaume. Llibreta de foc», editat per les edicions d’art i cultura Al Jardí Paral•lelament a la seva obra plàstica, Perejaume ha configurat un gruix discursiu i poètic considerable, amb 32 llibres editats i 27 llibres d’artista, en col•laboració amb poetes propers a la seva concepció de l’art i la poesia, com Joan Brossa, Pere Gimferrer, Alfons Borrell, Mestres Quadreny, o Palau i Fabre. Segons Joaquim Sala-Sanahuja “els sonets de Perejaume són una branca inseparable de la seva obra plàstica” Els seus escrits d’ençà del seu primer llibre “Ludwig Jujol: què és el collage, sinó acostar soledats? Lluís II de Baviera, Josep Maria Jujol, Barcelona, La Magrana, 1989, es formulen en forma d’ assaig, sonets i poemes, o prefacis, i han estat distingits pels seus valors plàstics i literaris. El 2005 va rebre el Premi Nacional d'Arts Visuals que atorga la Generalitat de Catalunya per l'obra Els cims pensamenters, i el 2012 va obtenir el Premi de la Crítica Catalana 2012 per Pagèsiques. Barcelona: Edicions 62. La Plaquette PEREJAUME, ELS LLIBRES ha estat editada per la Fundació Guillem Viladot amb motiu de la mostra que presenta a la seva seu Agramuntina. Aplega una relació complerta dels seus llibres d’ assaig i poesia, així com de les edicions d’ artista i dels catàlegs d’exposicions, totes ordenades cronològicament i amb una descripció dels seus continguts i característiques. Suposa una eina pràctica per comprendre la seva trajectòria a través dels seus textos, que són mirall del seu pensament. L’edició ha estat coordinada per Josep Miquel Garcia i inclou tres assajos d’antics companys de la promoció d’ història de l’ Art de la Universitat de Barcelona, Xavier Canals, Raimon Alamany i Jaume Garcia. «Perejaume. Llibreta de foc», editat per les edicions d’art i cultura Al Jardí Llibreta de foc és un full plegat de paper japonès que du el nom estampat amb lletres llenyoses i que fa de coberta a 25 fulls de pa d’or. La llibreta du una dedicatòria a Pau Costa, escultor de més de 40 retaules, dels quals només es conserven: el retaule major de l’església parroquial d’Arenys de Mar; el de l’església parroquial de Cadaqués; el de l’església del convent de Santa Teresa de Vic; el retaule de Sant Isidre de l’església parroquial de Sant Julià de Vilatorta; el retaule de la Mare de Déu del Roser de l’església parroquial d’Olot, i els de Sant Miquel Arcàngel, l’Anunciació i la Immaculada Concepció, de les capelles laterals de la catedral de Girona. És l'edició d’hivern d’Al Jardí, edicions d’art i i cultura. Cadaqués. Consta de 80 exemplars numerats, vuit dels quals estan signats per l’autor i numerats amb xifres romanes.