973 39 10 89 | fundacioviladot@gmail.com

Thumb

 

Aquest llibre correspon al primer volum projectat per l’editorial Columna com una sèrie de publicacions de la seva obra poètica completa.

S’inicia amb Temps d’estrena ( ed. Selecta, 1952; Pòrtic, 1974; El Mall, 1986); Hem deixat Riella (1956); Les planificacions (1957) editat per edicions del Mall, 1986; Resident a la pàtria (1958), edicions del Mall, 1986; Ketubim (1959), edicions del Mall, 1986; Els metaplasmes (1958), edicions del Mall, 1986; Urim Tummim (1959), ed. del Mall, 1986; Ia-Urt (1960), ed. del Mall, 1986; Comunió general (1961), ed. del Mall, 1986; Blancs espirituals (1964), ed. del Mall, 1986 i Cançons d’era (1965), ed. del Mall, 1986.

Més obres