973 39 10 89 | fundacioviladot@gmail.com

Thumb

 

Darrer volum publicat de la seva poesia completa que comença amb Del dit al xip, 1990 (publicat l’any 1990 per Agra Editors. Barcelona, 1990); Les set septimines, 1990 (editat a Lo Pardal, 1990); Nit venusta, 1990; Derogació de l’àngel, 1990; Petita novena de sonets extemporanis, A llaor de poetes gnòstics, 1991; Poemes encreuats, 1991; Escena, 1991; Encunys amb estirabot, 1992; Al muetzí, 1992; Llibre del setantí, 1992; Poema Dow, 1992; Matèria configurada, 1992; Darreres tendències, per ara, 1992; El tron (tres variacions), 1992; Llibre dels acomiadaments i dels retorns, 1993; Potser un solstici, 1993; Xedim, 1993; Fragments d’una reputació, sonets d’encàrrec i retalls d’un prestigi, 1994; L’atzerí o l’evangeli segons Guillem, 1994; Quadrivi, 1994 i Menorà, 1995 (publicat per Tabelària edicions, 1995).

Més obres