973 39 10 89 | fundacioviladot@gmail.com

Thumb

 

Memorial de Na Nona és la biografia de l’ascensió social d’una noia provinent del medi rural en la Barcelona de la immediata postguerra, dramatitzada per les seves arrels dins de la resistència i les noves coneixences entre l’establishment victoriós.

Les seves afortunades col·laboracions a “Destino” li permeten d’obrir-se pas com una rara Colette barcelonina fins a arribar a ser l’amor de Josep Pla.

Més obres