Resiliències

del 1 de juny de 2024
al 20 de juliol de 2024

Resiliències és una experiència fotogràfica, videogràfica i sonora,  del fotògraf Pep Companys, que versa sobre el paisatge i la seva resistència a l’acció humana feta amb la col·laboració textual de Raimon Ferrer
La mostra posa en relleu l’exemplar resistència de la natura enfront de l’activitat humana, la seva capacitat de reposició i renaixement. L'autor ho mostra a partir de cercles que revelen la “falsedat humana” que projectem sobre paisatge. Un joc conceptual, plàstic i sonor que obre a un microcosmos de textures orgàniques invisibles.