Ruth, cossos als llimbs

lo Pardal / Agramunt

del 29 Gener de 2022
al 9 d'Abril de 2022

Fulletó 

Es tracta d’un projecte expositiu que parteix de la novel·la Ruth de Guillem Viladot. Una novel·la escrita l’any 1999 i editada pòstumament l’any 2000 que aborda amb gran lucidesa la transsexualitat. El cos, la diferència, l’alteritat i les qüestions de gènere han estat un dels interessos principals de molts artistes i en aquesta exposició es posen en diàleg el contingut de la novel·la i les obres d’artistes de la Col·lecció del Museu d’Art Jaume Morera i del propi Viladot.

RUTH / COSSOS ALS LLIMBS 

Ana Laura Aláez, Roger Bernat, Albert Coma Estadella, Álex Francés, Pol Merchan, Juan Luis Moraza, Concha Prada, Verónica Vicente, Guillem Viladot

Lo Pardal, el Centre d’Art la Panera i el Museu d’Art Jaume Morera presenten un projecte expositiu que parteix de la novel·la Ruth de Guillem Viladot. Una novel·la escrita l’any 1999 i editada pòstumament l’any 2000 que aborda amb gran lucidesa la transexualitat. El cos, la diferència, l’alteritat i les qüestions de gènere han estat un dels interessos principals de molts artistes i en aquesta exposició es posen en diàleg el contingut de la novel·la i les obres d’artistes de la Col·lecció del Museu d’Art Jaume Morera i del propi Viladot.