Jordi Rocosa

Escultura amagada, 2006
Cor de Buntsandstein, 2000
Viladot confinat, març del 2020