Estatuts i Patronat

Fundació Privada Guillem Viladot

La Fundació es regeix per un patronat composat per:

Jordi Viladot. President
Sílvia Fernández.  Vicepresidenta
Stel.la Viladot. Secretària

Vocals:
Joan Talarn, en representació de la Diputació de Lleida
Albert Turull, director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
José Luís Martín Ruiz,  en representació del Consell Comarcal de l’Urgell
Ramon Bernaus
Josep Bertran
Amanda Cardona
Carme Comas
María Teresa Freixes
Joan Puig
Ma. del Carme Vidal


Pau Minguet, Director

Estatuts Patronat