Fundació

Privada Guillem Viladot

La Fundació Privada Guillem Viladot va ser creada el 4 de desembre de 2001 i figura registrada al protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1647.

Els seus objectius són donar a conèixer i difondre les obres literàries en prosa i poesia de Guillem Viladot, ja es trobin publicades o que siguin publicades al futur. L’exposició de l’ obra artística de Guillem Viladot als edificis de “Lo Pardal”, el seu manteniment, ús, i conservació. L’organització d’estudis, seminaris, cursos, conferències, col·loquis, publicacions, exposicions i qualsevol altra activitat relativa a l’ obra de Guillem Viladot i també d’ altres manifestacions artístiques. La Fundació es regeix per un patronat.