ConfinArt

Quim Bonastra

Lonelyscapes, març del 2020

Llegir més

Vicenç Altaió

Poema amb ritme i rima, març del 2020

Llegir més

Teresa Ibars

HISTÒRIA VÍRICA DE LA PRINCESA COVÍDULA XIXa I EL SEU
“NO SÉ QUÈ”

Llegir més

Riaq Miuq

Amanacer, 2020

Llegir més

Marta Bisbal Torres

Transgressions, 2019

Llegir més

Lluis Trepat

Interior, 1970

Llegir més

Laura Baringo

Recomponer, 2016  
Muro, 2017  
Pausa 1,2,3, 2018  
Equilibrio, 2019

Llegir més

Josep Guinovart

L'estil engabiat, 2004

Llegir més

Jordi Rocosa

Escultura amagada, 2006
Cor de Buntsandstein, 2000
Viladot confinat, març del 2020

Llegir més

Joana Sánchez Trullols

Número 3 de la sèrie Aforismes exclamatius, 2006 - 2007

Llegir més