Oferta pedagògica

Des dels serveis educatius de la Fundació, contemplem l’art com a eina educativa per reforçar els diferents programes escolars. 

Partint d’aquí, oferim un ampli ventall de propostes centrades en el coneixement de l’artista i obra de Guillem Viladot.
La fundació privada Guillem Viladot ofereix als centres tot tipus de material de consulta ja sigui audiovisual o fotogràfic i edicions de catàlegs per a treballar a l’ aula.