Comptes

Anuals

Estat comptable que completa, amplia i comenta la informació continguda als altres documents que integren els comptes anuals.

La Llei 19/2014 i la llei 21/2014 estableixen unes obligacions de publicitat per a les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública.

Comptes 2022 

Comptes

anys anteriors